امیرحسین ترکاشوند نویسنده کتابهای: حجاب شرعی در عصر پیامبر / نسخ سنگسار توسط اسلام

 
17- Abrogation of stoning by Islam
نویسنده : مدیر وبلاگ
تاریخ : سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠

Abrogation of rajm ( stoning to kill ) by Islam

The famous view of Islamic jurists on the punishment of adultery and fornication (zena) is killing through stoning

  But I have analyzed 25 verses  of the Quran and studied and explored  relevant traditions (hadith)  by the method of historical critique  and then came  to this conclusions as follow:

a) Islam regards sexual unfaithfulness (adultery) very bad behavior but  yet it has not commanded the rule of stoning to kill.  In other words, there is not any rule including stoning and killing in Islam

b) And Even that Islam has not attested or supported the rule of stoning to kill

c) And of course Islam has not ignored it and it has not been indifferent to Islam  but Islam  dealt  with it

d) Islam has abrogated this command that there has been before Islam in Torah

e) Although there is difference between  the quranic- Arabic rajm   and the biblical- Hebrew rajm ( stoning to kill) , the second one arrived in Islamic community in the early Islamic period and gradually replace the Arabic rajm ( to punish by throwing small stone to  make the feeling of pain , this  can be one of the meaning of fa aadoohum ( annoying) occurred in 4: 16 in the Quran

 

In this theoryabrogation of  rajm by Islam” it is not necessary to reject the traditions ( ahadith) including rajm , because they are Arabic rajm

The meaning of  Arabic rajm :  throwing small stones   ,  not to throw them  to the sensitive places of body and not throwing them  from front side of him/ her , not to keep him/her within the earth? Therefore, the goal is not killing, but it is enough to make the feeling of pain

Amir hoseyn  torkashvand   (author of legal hejab in Mohammad’s  age)

ketabgroup@gmail.com

See the whole article:   http://baznegari.persianblog.ir/post/20

 

 16- نسخ سنگسار توسّط اسلام (چکیده ‏ی نظریّه)
نویسنده : مدیر وبلاگ
تاریخ : سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠

نسخ سنگسار توسّط اسلام (چکیده‏ی نظریّه)[1]

در رأی مشهور، کیفر زنای متأهلان عبارت از قتل به روش سنگسار است.

برخلاف این رأی، اینجانب با تحلیل 25 عبارت قرآنی و نیز نقد تاریخی روایات مربوطه، به این نتیجه رسیدم که:

- اسلام ضمن تقبیح شدیدِ خیانت جنسی؛ در تعیین کیفرش نه تنها قتل و سنگسار را تشریع نکرده

- و حتّی آن را مورد امضا قرار نداده

- و حتّی بی‏اعتنا از کنار آن گذر نکرده

- بلکه این حکمِ موجود در نزد پیشینیان و اهل‏کتاب را مورد نسخ قرار داده است!

- رجمِ "عربی،‏قرآنی" متفاوت از رجمِ "عبری،‏توراتی" است با این‏حال در همان اوایل، رجمِ عبری،‏توراتی (یعنی قتل از طریق سنگسار) وارد جامعه اسلامی شد و سپس آرام‏آرام جایگزین رجمِ عربی (یعنی تنبیه از طریق پرتاب سنگ‏ریزه) گردید.

*در نظریه‏ی "نسخ سنگسار توسط اسلام" لزومی به ردّ کلّیّت روایات رجم ،البته رجمِ عربی (با این مشخصات: هدف‏نبودنِ قتل [و اکتفا به رساندن درد]، استفاده از سنگ‏ریزه، نزدن به جاهای حسّاس، از روبرو نزدن و...) نیست.

                        امیرحسین ترکاشوند (نویسنده کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر)

خبر جدید: کتاب نسخ سنگسار توسط اسلام به نشانی زیر منتشر شد

http://baznegari.persianblog.ir/post/28 [1]- قبلاً وعده کردم تا پیش از پاییز 90، مشروح این نظریّه را ارائه می‏کنم امّا به دلیل عمق یافتن تحقیق، این امر میسّر نشد و چه بسا آن را پس از آماده‏شدن به صورت مکتوب عرضه کنم. اعتذارم را بابت این تخلف بپذیرید. گفتنی است این چکیده در پُست شماره 17 توسط یکی از مدرّسان محترم به انگلیسی ترجمه شده استهدف از رجم، کشتن نیست بلکه تنبیه، با پرتاب سنگریزه به جاهای‏غیرحسّاس است.

نظریه‏ی این فقیه را در پُست شماره 11 (دانلود تحقیق رجمِ سنگسار1) آوردم ولی از آن‏جا که در قالب پی‏دی‏اف عرضه شده بود و در نتیجه قابل جستجو در فضای اینترنت نبود تصمیم گرفتم آن را به شکل کنونی نیز ارائه کنم.

توضیحات ایشان در مورد رجم بر محورهای زیر استوار است:

1- هدف از رجم، کشتن نیست!

2- به همین خاطر ،مطابق احادیث وارده، سنگ‏ها باید ریز یعنی غیر کُشنده باشد

3- و به جاهای حسّاس زده نشود.

4- عملیّات رجم، پس از صدق مفهومش یعنی اصابت تعدادی سنگریزه به مجرم پایان می‏پذیرد.

5- پس ترجمه‏ی رجم به سنگسار نادرست است.

6- رجم، سزای فحشایی است که به صورت پیدا و قابل رؤیت انجام شود.:: ادامه مطلب