امیرحسین ترکاشوند نویسنده کتابهای: حجاب شرعی در عصر پیامبر / نسخ سنگسار توسط اسلام

 
25- بازنگری در حیاتبخشیِ قصاص؛ سیدمصطفی محقق داماد
نویسنده : مدیر وبلاگ
تاریخ : پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳

حق حیاتی قصاص؛ سیدمصطفی محقق داماد

در قرآن مجید در خصوص قصاص آیات متعددی وجود دارد. در یکی ازآیات گوئی به فلسفه قصاص و حکمت آن اشاره شده است. اما آیه مزبور در ادبیات اسلامی با برداشتهای متفاوتی روبرو گشته که نیاز به بحث و گفتگو دارد. آیه چنین است:

لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یاأُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُم ْتَتَّقُونَ (بقره/179)

اى صاحبان خِرد! براى شما در قصاص، حیاتی است، شاید شما تقوا پیشه کنید.

بی شک به موجب نص صریح آیه فوق حیات حکمت قصاص برشمرده شده است ولی با توجه به «نکره» بودن کلمه حیات باید آنرا نه مطلق حیات که  گونه خاص از حیات تفسیر کنیم و به دیگر سخن زندگانی ای متفاوت از زندگانی رائج فلسفه قصاص محسوب شده است. نکته دیگر اینکه در انتهای آیه راز اثر مترتب بر آن حیا ت را تقوی و پارسائی اعلام گردیده است.

اینک سئوال این است که قصاص یعنی چه که برآن حیات و به دنبال آن تقوی و پارسائی مترتب است؟

آیا قصاص یعنی اجرای حق انتقام از رهگذر کشتن قاتل توسط اولیای دم مقتول؟:: ادامه مطلب