امیرحسین ترکاشوند نویسنده کتابهای: حجاب شرعی در عصر پیامبر / نسخ سنگسار توسط اسلام

 

          شریعتِ زمینی!

(بازتبیینِ امر به معروف و نهی از منکر)

 

متن ویرایش شده‌ی

سخنرانی امیرحسین ترکاشوند

به مناسبت اربعین حسینی (آبان 1396)

 

ایراد شده در:

شیراز 17 آبان (تبیینی نو از زخمی کهنه؛ امر به معروف و نهی از منکر)

اصفهان 18 آبان (نگرشی نو در باب امر به معروف و نهی از منکر):: ادامه مطلب