امیرحسین ترکاشوند نویسنده کتابهای: حجاب شرعی در عصر پیامبر / نسخ سنگسار توسط اسلام

 
16- نسخ سنگسار توسّط اسلام (چکیده ‏ی نظریّه)
نویسنده : مدیر وبلاگ
تاریخ : سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠

نسخ سنگسار توسّط اسلام (چکیده‏ی نظریّه)[1]

در رأی مشهور، کیفر زنای متأهلان عبارت از قتل به روش سنگسار است.

برخلاف این رأی، اینجانب با تحلیل 25 عبارت قرآنی و نیز نقد تاریخی روایات مربوطه، به این نتیجه رسیدم که:

- اسلام ضمن تقبیح شدیدِ خیانت جنسی؛ در تعیین کیفرش نه تنها قتل و سنگسار را تشریع نکرده

- و حتّی آن را مورد امضا قرار نداده

- و حتّی بی‏اعتنا از کنار آن گذر نکرده

- بلکه این حکمِ موجود در نزد پیشینیان و اهل‏کتاب را مورد نسخ قرار داده است!

- رجمِ "عربی،‏قرآنی" متفاوت از رجمِ "عبری،‏توراتی" است با این‏حال در همان اوایل، رجمِ عبری،‏توراتی (یعنی قتل از طریق سنگسار) وارد جامعه اسلامی شد و سپس آرام‏آرام جایگزین رجمِ عربی (یعنی تنبیه از طریق پرتاب سنگ‏ریزه) گردید.

*در نظریه‏ی "نسخ سنگسار توسط اسلام" لزومی به ردّ کلّیّت روایات رجم ،البته رجمِ عربی (با این مشخصات: هدف‏نبودنِ قتل [و اکتفا به رساندن درد]، استفاده از سنگ‏ریزه، نزدن به جاهای حسّاس، از روبرو نزدن و...) نیست.

                        امیرحسین ترکاشوند (نویسنده کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر)

خبر جدید: کتاب نسخ سنگسار توسط اسلام به نشانی زیر منتشر شد

http://baznegari.persianblog.ir/post/28 [1]- قبلاً وعده کردم تا پیش از پاییز 90، مشروح این نظریّه را ارائه می‏کنم امّا به دلیل عمق یافتن تحقیق، این امر میسّر نشد و چه بسا آن را پس از آماده‏شدن به صورت مکتوب عرضه کنم. اعتذارم را بابت این تخلف بپذیرید. گفتنی است این چکیده در پُست شماره 17 توسط یکی از مدرّسان محترم به انگلیسی ترجمه شده است