18- اعجاز ریاضی در قرآن (+ پیوست) / دکتر علی‏محمد ایزدی

اعجازِ ریاضی در قرآن

خداوند خالق تمام هستی خوب می‏داند که این آفریده‏اش به نام انسان فطرتاً حقیقت‏جوست. و می‏داند که در بین آنها جاه‏طلبانی با استعداد و هوش و حافظه‏ قوی پیدا می‏شوند که میل دارند سایرین را به هر طریق ممکن  به زیر سلطه‏ خود درآورند. یکی از این راه‏ها ادعای پیامبری خداست.

شاید به همین خاطر بوده است که تمام پیامبران راستین مأموریت داشتند ابتدا با ارائه‏ معجزه‏ای اصالت رسالت خود را برای مردم ثابت کنند؛ سپس پیام خدا را ابلاغ نمایند.

تمام پیامبران راستین در ادوار تاریخ که برای  اقوام پراکنده در جهان فرستاده شدند، پیام‏شان از یک منبع واحد یعنی از طرف خدا بود که برای بنی‏آدم آوردند. النحل (16): 36  

اولین پیام اصلیِ همه‏شان این بود که غیر از خدا کسی را بندگی نکنند، کسی را برای شفاعت نزد خدا نخوانند و کسی را در خلاقیت و قدرتِ مساعدت شریک او قرار ندهند و دست توسل به دامان  غیر خدا دراز ننمایند و توکل به دیگری نکنند. چرا؟ برای این‏که اعتماد به نفسِ خدادادشان ضعیف و درمانده نشود و استعدادهای خدادادشان شکوفا گردد[1].

ولی هر قومی پس از رفتن پیامبر خدا از بین‏شان، تدریجاً پیام اصلی را تحریف نموده، به آن افزوده و از آن کم کرده و باز هم با وسوسه شیطان بطرف شرک رفته و طرقی غیر از طریق اصلی را انتخاب و اجرا نمودند. یعنی ُبتی تراشیده  و سر به طاعتش گذاشتند و با دستان خود ُمستکبر سلطه‏گر و زیرسلطه‏ی ُمستضعف ساختند. سلطه‏گران آزادی فکر و اندیشه و ابتکارات را از مردم می‏گرفتند و نتیجتاً استعدادهای‏شان نشکفته پژمرده می‏شد و تدریجاً  فساد جامعه را درهم می‏نوردید.

باز هم خداوند پیامبر جدیدی می‏فرستاد که انحرافات اعتقادی مردم را اصلاح و آنها را بسوی یکتاپرستی یعنی آزادمنشی و اعتماد به نفس هدایت نماید. و این دور تسلسل تا ارسال آخرین پیامبر که محمد(ص) بود، ادامه داشت. بنابراین تعجبی ندارد اگر مطالبی از کتابهای آسمانی، مثل هم باشند. زیرا همه از یک منبع بوده. و تعجبی ندارد اگر مطالبی از آنها غیر منطقی و حتی مستهجن باشند، چون سوای قرآن ـ که علتش را بعداً ذکر می‏کنم ـ  قسمت‏هائی از سایر کتب الهی، تحریف و با میل دکانداران دین و حتی مخالفین دین، کم‏وزیاد شده. و اما چون رسالت محمد(ص) که شاید همزمان با بلوغ فکریِ بشر و یا به هر علت دیگری بوده، تحقق یافت؛ باری‏تعالی ُمهر خاتمیت را بر ارسال پیامبر و نزول کتابی دیگر زد و برای جلوگیری از تحریف و کم‏وزیاد کردن آخرین کتابش یعنی قرآن، حفظ آن را به عهده خود گرفت.

می‏فرماید: "ما قرآن را خود  نازل کرده‏ا‏یم و خود نگهبانش هستیم" الحجر(15): 9 

و می‏فرماید: "بلی این قرآن مجید  است در لوح محفوظ" بروج (85 ):21و22

همان‏طور که اکنون می‏بینیم در تمام دنیا، قرآن به صورت واحد است. یعنی که قرآن‏های موجودِ بین مسلمانان، بجز در کتابت بعضی لغات، حتی در یک کلمه با هم فرق ندارند. گو این‏که متأسفانه پیروان قرآن هم اکثراً همان راهی را رفته‏اند که پیشینیان‏شان بعد از وفات پیامبران‏شان می‏رفتند. با این تفاوت که اگر واقعاً نتوانستند قرآن را تحریف و کم‏وزیاد کنند ،چون حافظش خدا بود، ولی با اختراع احادیث و روایات ناصحیح و جانشین کردن آنها با قرآن و به عبارت خود قرآن مهجور گذاشتن آن[2] ، به همان ضلالت گذشتگان افتادند و بعضی هم گمراه‏تر.

خوشبختانه خودِ قرآن دست نخورده مانده و هر کس بخواهد می‏تواند مستقیماً به عنوان منبع اصلی وحی، به آن مراجعه کند. ُلب مطلبی که می‏خواهم با شما در میان بگذارم همین است که:

1- قرآن یقیناً  کلام خداست، همان خدائی که شما و من به وجودش اعتقاد داریم. 2-  انتقالش به پیامبر از طریق وحی بوده است و 3- به همان شکل اولیه حفظ شده است،

البته شما خواننده‏ عزیز حق دارید که بگوئید در دنیای عدد و رقم دقیق و حساب و کتاب صد در صد عقلانی و استدلال منطقی و علم تجربی امروز چگونه می‏توان ادعا کرد که قرآن واقعاً کلام خداست و از طریق وحی بوده است و چگونه می‏توان ادعا کرد که به همان فرم اولیه حفظ شده است؟

حال اجازه دهید این موضوع را از راه ریاضی که قوی‏ترین ابزار استدلال منطقی و مورد تأیید جامعه‏ علمی است بررسی کنیم. و در اینجا ببینیم که چگونه واقعیت‏های ریاضی با درخواست‏های معنوی انسان‏ها هم‏آهنگ می‏شوند. یعنی چگونه این کتاب آسمانی با زبان ریاضی اصالت خود را به انسان‏های حقیقت‏جو نشان می‏دهد و برایشان ثابت می‏کند که «قرآن یقیناً کلام خداست و دقیقاً حفظ شده است».

البته این فرضیه (اصالت قرآن به عنوان کلام خدا) را با رعایت کامل اصول علمیِ تحقیق، مورد بررسی قرار می‏دهیم. منظور از اصول علمی یعنی که آزمایش فرضیه‏مان: (1) قابل تکرار کردن باشد (2) قابل رد شدن باشد (3) و قابل اندازه گرفتن باشد. با این شرائط شروع می‏کنیم.

اعجاز ریاضی در قرآن

محتملاً می‏دانید  که 29 سوره از کل 114 سوره قرآن با حروف  ُمقَطّع شروع می‏شوند. مانند: الم  ، المص ، الر ، المر ،  کهیعص ، طه ، طسم ، طس ، یس ، ص ، حم ، عسق ، ق ، ن.

تا سال 1968  میلادی هیچ‏کس، نه محققین مسلمان  و نه اسلام‏شناسان غربی نفهمیده بودند که این حروف مقطع چه معنائی دارند و چه منظوری را می‏رسانند. حتی شخص پیامبر در این مورد چیزی نگفته بودند.

در آن سال دکتر رشاد خلیفه شیمی‏دان مصری‏الاصل - تبعه و ساکن آمریکا که در دوران کودکی به تشویق پدرش حافظ قرآن شده بود -  تصمیم می‏گیرد که قرآن را برای زن و فرزندانش که آمریکائی بودند، به انگلیسی ترجمه کند. بعد از ترجمه اولین سوره (الفاتحه) به دومین سوره قرآن (البقره) که می‏رسد، برای ترجمه اولین آیه‏ی آن (الم) دچار اشکال می‏شود یعنی نمی‏تواند برای آن معنائی قابل فهم زن و فرزندانش پیدا کند. به کلیه تفاسیر قرآن که سراغ داشته مراجعه می‏نماید، ولی نتیجه‏ا‏ی نمی‏گیرد. به کار ترجمه‏ا‏ش ادامه می‏دهد. و به سایر سوره‏های شروع‏شده با حروف مقطع قرآن که می‏رسد َولَعش برای درک معنای آنها بیشتر می‏شود.

او بعد از پنج سال پی‏گیری مداوم و با استفاده‏ی شایسته از کمپیوتر برای شمارش حروف قرآن به دنبال پیداکردن رابطه‏ا‏ی ریاضی بین حروف مقطع و آیات 29 سوره‏ مربوطه، در سال 1973 کتابی تحت عنوان «اعجاز قرآن»[3] منتشر کرد. در آن کتاب، فراوانی کاربرد حروف مقطع را در سوره‏های مربوطه و برتری آنها را از نظر آماری بطور نسبی و بطور متوسط و بطور مطلق نسبت به سایر سوره‏های قرآن عنوان نمود. ولی من نمی‏دانم کسی نتیجه کارش را اثبات و یا نفی کرده باشد.

در آن کتاب با این‏که در مورد اعجاز ریاضی و توزیع حساب‏شده‏ی حروف مقطع در سوره‏های مربوطه بحث کرده بود، ولی هیچ اشاره‏ا‏ی به عدد 19 به عنوان یک مخرج مشترک برای کُلیّه‏ حروف مقطع مصرف‏شده در سوره‏های مربوطه نشده بود.

نکته‏ا‏ی را که به حق در آن کتاب یادآور شده این‏که نقل به مضمون می‏نویسد: نتایج حاصله از تحقیق برای تعیین ارتباط ریاضی حروف قرآن در این کتاب فقط بمثابه خراش کوچکی است به سطح یخ‏زده‏ی اقیانوس عظیم قرآن و مشخصات اعجاز ریاضی در آن که کسانی دیگر باید برای کشف آنها در آینده اقدام کنند. 

خودش نیز به نوشتن آن کتاب و نتایج حاصله از تحقیقش بسنده نکرد و موضوع را پی‏گیری نمود. ملاحظه‏ی سوره‏ المُدثّر (74 ) اولیّن علامت برای کشف گمشده‏ا‏ش را به او داد. آنجا که نوشته است:

"(این اعجاز ریاضی) روشنگر قاطعی است برای بشر و بر آن، (رقم) 19 قرار دارد. ما اصحاب جهنم را جز ملائک قرار ندادیم و ما شماره‏ آنها را قرار ندادیم  مگر آزمایشی برای آنها که کفر ورزیدند. و برای اهل کتاب که یقین کنند و ایمان مؤمنین افزون شود و اهل کتاب و مؤمنین شک به خود راه ندهند وآنهائی که در دل‏شان مرض است و کافران گویند: خدا از این َمثَل چه منظوری داشته است؟ بدین ترتیب خداوند کسانی را که بخواهد در گمراهی رها می‏کند و کسانی را که بخواهد هدایت می‏نماید. لشکریان پروردگارت را کسی جز خودش نمی‏داند و این جز تذکری برای بشر نیست. نه؛ قسم به ماه و به شب هنگامی که (دامن بر چیند) پشت کند و به صبح هنگامی  که چهره بگشاید که یقیناً این (اعجاز ریاضیِ قرآن)یکی از بزرگترین‏هاست. هشدار دهنده‏ا‏ی است برای بشر. برای هریک از شما که بخواهد پیش رود یا عقب افتد. هرکس مرهون آن است که کسب می‏کند" المدثر(74): 29-38

در سال 1982 کتابی در این زمینه تحت عنوان« قرآن: ارائه اعجاز قابل مشاهده»[4] منتشر کرد که در آن با نشان‏دادن حروف مقطع ابتدای 29 سوره و تعداد  هر یک از آن حروف در آیات مربوط به آن سوره نتیجه گرفت که:  

 تمام حروف مقطعی که در ابتدای 29 سوره‏ قرآن آمده است، حکایت از این می‏کنند که مجموع تعداد  مصرف‏شده‏ی این حروف در هر کدام از این سوره‏ها یا مجموعه‏ا‏ی از سوره‏های با حروف مقطع مشابه، مضربی است از 19. و این موضوع برای تمام سوره‏های 29 گانه مذکور و تمام حروف مقطع عنوان شده در ابتدای هر سوره بصور مختلف صادق است[5]. و از آن سال تاکنون بسیاری از مسلمانان آشنا به ریاضییات و حساب احتمالات و کمپیوتر علاقه‏مند به قرآن موضوع را دنبال کرده و به کشفیات جدیدی که حاکی از گسترش این شبکه ریاضی در قرآن است، دست یافته‏ا‏ند که هنوز هم ادامه دارد.

بیشتر این کشفیات تنها و تنها می‏توانست با کمک کامپیوتر عملی باشد. شاید قرار بر این بوده است که عرضه این اعجاز برای این عصر حفظ شود. عصری که عدد و رقم ارزش والای روزافزون خود را در زندگی یومیه بشر نشان داده. یعنی که تعداد زیادتری از مردم دنیا، آن را برای اداره امورشان به کار می‏برند. و شاید قرار است که این اعجاز به عنوان پیام خدا از طریق اینترنت به اطلاع طالبان حقیقت، آنهائی که از وضع اجتماعی دنیای مدرن راضی نیستند و بدنبال مفرّی می‏گردند، برسد.

گفته می‏شود که محکم‏ترین ابزار استدلال منطقی، ریاضییات است و در بین تمامِ عملیات ریاضی، ساده‏تر و همه فهم‏تر، چهار عمل اصلی. و این همانی است که در این شبکه ریاضی مورد استفاده قرار گرفته.

جالب اینجاست که تاکنون اعجاز قرآن را در فصاحت و بلاغت آن معرفی می‏کردند، که  فقط برای عرب‏زبانان قابل درک و تحسین‏آمیز می‏توانست باشد. در حالی‏که این اعجاز ریاضی برای تمام مردم دنیا - صرفنظر از زبان‏شان -  قابل فهم است. چون زبان ریاضی و عدد همه جای دنیا و در تمام زبان‏ها یکی است. حال با ملاحظه و مشاهده‏ی دقیق این اعجاز ریاضی در قرآن برای‏مان معلوم می‏شود که:

1- قرآن یقیناً نمی‏تواند نوشته‏ی‏ یک انسان باشد. و کشف این اعجاز شاید کشف همان معجزه پیامبر اسلام است که مردم هم‏عصر او توقع و انتظارش را داشتند. بدین ترتیب معنای آیه 20 سوره یونس (10) برای‏مان روشن می‏شود که می‏فرماید:

 «می‏گویند چرا از جانب پروردگارش معجزه‏ا‏ی به او نازل نمی‏شود؟ بگو علم غیب از آن خداست. انتظار بکشید من نیز با شما منتظر می‏مانم»

در واقع، این اعجاز ریاضیِ قرآن، اعجازی است برای ارائه به تمام مردم جهان و برای تمام اعصار. نه معجزه‏ا‏ی فقط برای مردم عربستان و دوران حیات شخص پیامبر. خداوند می‏فرماید:

«هشدار دهنده‏ی بشر. برای هریک از شما که بخواهد پیش رود یا عقب افتد» المدثر(74):36و37

2- نزول قرآن واقعاً و حقاً از طرف خداست. بدین ترتیب معنای آیه دوم سوره‏ سجده ( 32 ) مفهوم عملی خودش را بما نشان می‏دهد که می‏فرماید:

«نزول این کتاب بدون هیچ شکی، از طرف پروردگار عالمیان است»

3- قرآن در تمام مدت 1400 سال گذشته دست نخورده و سالم حفظ شده و بدست ما رسیده. و بدین ترتیب معنای آیه 9 سوره الحجر (15) برای‏مان روشن می‏شود که می‏فرماید:

«ما خودمان قرآن را نازل کردیم و خودمان حافظ آن هستیم»

و همچنین معنای آیه 42 سوره فصلّت (41) را خوب درک می‏کنیم که می‏فرماید:

«هیچ باطلی نه در گذشته بدان راه یافته است و نه در آینده بدان راه خواهد یافت. نازل‏شده از طرف حکیمی ستودنی است»

4- شاید این‏که قرآن در آیه 88 سوره‏ اسرا (17)  می‏فرماید:

«بگو اگر جن و انس گرد هم آیند تا همانند این قرآن را بیاورند، نمی‏توانند به مثل آن بیاورند. هر چند که یکدیگر را یاری دهند» 

منظور همین اعجاز ریاضی است که قرآن را توأم با فصاحت و بلاغت و ارائه حقایقش عرضه می‏کند.

5- تمام پیامبرانی را که خداوند برای ارشاد مردم فرستاده است، دو وظیفه داشته‏ا‏ند. اول این‏که با ارائه معجزه‏ا‏ی به مردم ثابت کنند که راست می‏گویند و واقعاً از طرف خدا رسالت پیامبری دارند. و دوم ،یعنی بعد از این‏که مردم حقانیت‏شان را باور کردند، دستورات الهی را به گوش آنها برسانند. در این عصر، بخاطر پیشرفت‏های علمی بشر، مخصوصاً درک ارزش و دقت عدد و رقم، قرآن هر دو وظیفه را به عهده خود گرفته. یعنی که اول با ارائه اعجاز ریاضی به علماء و حقیقت‏جویان واقع‏بین ثابت می‏کند که این کتاب با این مشخصات ریاضی نمی‏تواند توسط انسان‏ها برنامه‏ریزی و نوشته شده باشد. و یقیناً از طرف خداوند آمده است. و دوم با تبیین دستورات الهی مکتوب در خود، عالمیان را عالِم بر تعلیمات و خواسته‏های خالق‏شان و حقایق خلقت و عاقبت زندگی می‏نماید و حُجّت را بر آنها تمام می‏کند. توجه کنید خطاب به پیامبر می‏فرماید:

«ما این کتاب را به حق برای هدایت مردم بر تو نازل کردیم. پس هر کس هدایت یافت به سود خود اوست و هر که گمراه شد، به زیان خود به گمراهی افتاده و تو وکیل آنها  نیستی» زمر(39 ): 41 

یعنی که مردم را آزاد بگذار و فقط آنها را عالِم به موضوع کن. بگذار آنها خود راه‏شان را انتخاب کنند.

علاقه‏مندان به تحقیق بیشتر از نتایج حاصله‏ی کشف شبکه‏ ریاضی در قرآن می‏توانند به سایت زیر در اینترنت مراجعه نمایند.

WWW.SUBMISSION.ORG

 

و اما مختصری در مورد اعجاز ریاضی 29 سوره‏ قرآن که با حروف مقطع شروع شده‏ا‏ند:

قرآن 114 سوره دارد که 29 سوره‏ی‏ آن بشرح مندرج در جدول شماره‏ 1 مورد بحث ما هستند.

جدول شماره‏ 1: اسامی 29 سوره‏ قرآن و حروف مقطع مربوطه

شماره‏ی ردیف

شماره‏ی سوره

اسم سوره

حروف مقطع مربوطه

1

2

بقره

الم

2

3

آل عمران

الم

3

7

اعراف

المص

4

10

یونس

الر

5

11

هود

الر

6

12

یوسف

الر

7

13

رعد

المر

8

14

ابراهیم

الر

9

15

حجر

الر

10

19

مریم

کهیعص

11

20

طه

طه

12

26

شعراء

طسم

13

27

نمل

طس

14

28

قصص

طسم

15

29

عنکبوت

الم

16

30

روم

الم

17

31

لقمان

الم

18

32

سجده

الم

19

36

یس

یس

20

38

ص

ص

21

40

مؤمن

حم

22

41

حم

حم

23

42

شورا

حم عسق

24

43

زخرف

حم

25

44

دخان

حم

26

45

جاثیه

حم

27

46

احقاف

حم

28

50

ق

ق

29

68

قلم

ن

 

1- در شش سوره‏ی شماره‏های: 2، 3، 29، 30، 31 و 32 که با حروف مقطعِ "الم" شروع می‏شوند، مجموع حروف "الف" و" لام" و "میم" مصرف‏شده در آنها، مضربی است از 19. جدول شماره 2

جدول شماره‏ 2: شمارش حروف مقطع: الف ، لام ، میم

شماره‏ی سوره اسم سوره الف لام

میم

جمع

2

بقره

4504

3202

2195

9901

3

آل عمران

2510

1892

1249

5651

29

عنکبوت

771

554

344

1669

30

روم

/ 3 نظر / 93 بازدید
نرگس موسوی

مؤلف محترم توضیح نداده اند که چرا سوره انفال را برای این تعدیل در نون ها انتخاب کرده اند و چرا باید از آمار این سوره کم کنند و به آمار سوره قلم بیفزایند. همچنین مبانی خود را در این شمارش ها بیان نکرده اند. آیا الف های مقصوره را حساب کرده اند یا به رسم الخط سنتی پایبند مانده اند. چون رسم الخط مورد استناد در صحت شمارش ها تعیین کننده است. حتی اگر فرضا چنین رابطه ریاضی میان کاربرد حروف برقرار باشد، رسم الخط عربی امری قراردادی است که در زمان نزول قرآن بسیار تکامل نیافته و ناقص بوده است و طی دهه ها پس از آن، بر سر آن توافق حاصل شده است و بارها اصلاح گردیده است. اما مهمترین نقد به این نظریه آن است که چنین امر بسیار پنهانی نمی تواند مبنای ایمان قرار گیرد. چیزی باید مبنای ایمان واقع شود که آشکار و عیان باشد تا حجت تلقی شود؛ نه امری چنین مریب. دیگر آن که باید عمومی باشد، نویسنده محترم اشخاص بی سواد و کم سواد را به حساب نیاورده اند. چگونه می توان پذیرفت که خداوند حکیم خصوصیات نگارشی قرآنی را که از ابتدا ماهیت شفاهی داشته است و نه مکتوب، مبنای سنجش اصالت وحی قرار دهد؟ بسیار بعید به نظر می رسد.

اوتانه

سلام. نون در سوره ی قلم، برگرفته از کلمه ی فارسی انون به معنی دوات است که با قلم نیز سازگاری دارد. یعنی به دوات و به قلم و به آن چه با آن می نویسند... از این رو نظر خود رشاد که نون را سه حرف شمار کرده و نه یکی درست است و مشکلی در حساب ریاضی او هم پیش نمی آید.

کامران

اعجاز علمی یک پارادوکس است. مانند مربع سه ضلعی اگر علمی است پس معجزه نیست. علمی است که آورنده اش به آن دست یافته و اگر معجزه است یعنی از جانب خداوند و فراتر از توان بشر است پس علمی نیست چون علم چیزی غیر از دانش بشری نیست علم هیچ گاه فراتر از بشر نمی تواند باشد و با اسطوره متفاوت است عزیزم