14- انتشار مقاله (نسخ سنگسار توسّط اسلام) تا چهل روز آینده

همان‏طور که در مطلب‏های مربوط به سنگسار به ویژه "دانلود تحقیق رجمِ سنگسار1" متذکر شدم علاوه بر گردآوری نقدهای فقها و محققان در کتاب در حال تدوین "رجمِ سنگسار"، همچنین خود نیز شروع به نگارش مقاله‏ای با همان رویکرد کردم. عنوان مقاله‏ی خودم را "نسخ سنگسار توسط اسلام" می‏گذارم و طیّ آن ثابت خواهم کرد که نه تنها چنین حکمی در اسلام تشریع نشده بلکه این حکمِ موجود در نزد پیشینیان، مورد نسخ اسلام قرار گرفته است!

طبق معمول، دلایلی که برای اثبات سخنم می‏آورم تماماً درون‏دینی و درون‏فقهی است.

گرچه در این روزها چندان فکرم متمرکز نیست ، شوق گذشته را ندارم و نیز گرمای تابستان و ضعف مفرطِ جسمانی، کارم را دشوار می‏کند امّا امیدوارم مقاله را تا چهل روز آینده یعنی تا پیش از آغاز پاییز 90 به اتمام برسانم.

                                          امیر ترکاشوند 90.05.21

خبر جدید: کتاب نسخ سنگسار توسط اسلام به نشانی زیر منتشر شد

http://baznegari.persianblog.ir/post/28

/ 0 نظر / 29 بازدید