6- عرضه ‏ی کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر ، به محقّقان دینی

کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر، به آخر خط رسید. این تحقیق شامل 1017 صفحه‏ی اصلی و دو صفحه‏ی الفبایی، با تاریخ "اردیبهشت 1390" است. نسخه‏های دیگری که به صورت مکتوب یا فایل در اختیار محقّقان است و بعضاً خودشان نیز اقدام به تکثیر کرده‏اند ،به دلیل تغییراتی که اعمال کرده‏ام، فاقد اعتبار است.

متأسفانه امکان نشر کتابم فراهم نشد پس با آهی سرد، تصمیم گرفتم آن را در اختیار محقّقان دینی قرار دهم. در این راستا روز گذشته یعنی دوازدهم اردیبهشت ،که با نام مطهّری و مقام معلّم گره خورده، توانستم تعداد چهل نسخه از آن را پس از زیراکس و صحّافی، با صورتی شکیل آماده کنم تا به اهلش بسپارم مگر به کارشان آید.

سیزدهم اردیبهشت 1390 امیر ترکاشوند

 

توضیح جدید: یک سال پس از اقدام فوق، اطلاعیه جدیدی به نشانی زیر صادر کردم و فایل کتاب را به عموم محققان تقدیم نمودم:

http://baznegari.persianblog.ir/post/27 

/ 0 نظر / 37 بازدید