3- نگارش "حجاب شرعی در عصر پیامبر" پایان یافت

درست یک سال پیش در چنین روزی یعنی شانزدهم مرداد 1388 مقارن با نیمه‏ی شعبان 1430، پس از چهار سال موفّق شدم تحقیقی را که از شهریور 84 آغاز کرده بودم به پایان برسانم. این تحقیق را بنا دارم در قالب کتاب عرضه کنم. نام کتاب "حجاب شرعی در عصر پیامبر" است که دقیقاً گویای موضوع و ظرف تحقیق است. در این چهار سال با معدّلِ ده ساعت فعّالیّت در شبانه‏روز، به پی‏گیری تحقیق پرداختم و بجز شش هفت ماه، از تحقیق و نگارش  باز نایستادم (گفتنی است بعداً کار اصلاح و تکمیل، تا نیمه‏ی سال89 ادامه یافت).

امیدوارم میزان حجاب شرعی در عصر پیامبر را به درستی استخراج کرده باشم؛ امّا در هر صورت زحمت طاقت‏فرسایی برای آن کشیدم. گواه این سخن، حجمِ 1017 صفحه‏ای تحقیق و انبوهی از مطالب ناشنیده است! نتیجه‏ی تحقیق با ذهنیّاتی که از آنان داریم تفاوت زیادی دارد. آن‏ها دچار برهنگی‏های فاحش و معضلاتی بودند که زمینه را برای تحقّقِ حجاب‏های کنونی دشوار و بلکه ناممکن می‏کرد.

تحقیق شامل سه بخش است:

بخش1- حجابِ پیش از اسلام و واکنش مسلمانان (پی‏گیری تحقیق بر اساس احادیث و تاریخ)

بخش2- در سایه قرآن (استخراج حجابِ پیش و پس از اسلام بر اساس قرآن)

بخش3- مباحث فقهی (بررسی تطابق آراء فقهی با میزان حجاب شرعی در عصر پیامبر)

در باره‏ی کتاب، در آینده بیش‏تر توضیح خواهم داد.

/ 0 نظر / 33 بازدید