2- فهرست پژوهش های بازنگری

فهرست تحقیق های بازنگری:

پژوهشهای سایت "بازنگری در متون دینی" که با مبناهایی تماماً درون ‏دینی صورت می‏گیرد به قرار زیر است:

 

1- حجاب شرعی در عصر پیامبر

این پژوهش 1017 صفحه ای، در اردیبهشت 1390 در فضای مجازی بارگزاری شد

 

2- بررسی کیفرهای سخت

(شامل: الف- سنگسارِ زانی ب- قصاص عضو ج- بریدن دست و پا د- اعدام مرتد)

بند الف به پایان رسید و در 200 صفحه و با نام نسخ سنگسار توسط اسلام در شهریور 1391 بارگزاری شد

 

3- مقدمه‏ ی "تزکیه فردی و اصلاحات سیاسی‏ اجتماعی"

(شامل: الف- نفی کینه ‏ورزی ‏های مذهبی ب- نفی باطل دانستن نامسلمانان ج- نفی اشتغال به غیر د- نفی رفتار شرک ‏آلود با علمای دینی)

 

4- نقش مجعولات دینی در معضلات بشر

(شامل: الف- معضلات فردی ب- معضلات خانوادگی ج- معضلات اجتماعی د- معضلات ایرانزمین و بین المللی)

 

5- نمازهای یومیّه و ملاحظات کیفی

 

6- ایّام روزه‏ داری در قرآن

 

7- انواع حبس نامشروع زنان

(از جسم و هیکل تا صدا و هُنر)

 

8- قرآن، یادگاریِ خدا

(سند سخن‏ گفتن آفریدگار با انسان‏ها)


9- بازخوانی آیه‏ هایی از قرآنی

(جلد اول این مجموعه شامل: راز حیاتبخش بودن قصاص ، بازخوانی آیه 34 سوره نساء ، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم ، سیری در روایات خوانندگی زنان ،... چه بسا در سال 93 یا 94 منتشر شود)

 

10- تفکیک سنت

(شامل: شرعی یا عرفی ، ابدی یا مقطعی ، کلی یا موردی ، عمومی یا شخصی ، عادت یا وظیفه ، عقاب ‏آور یا بلاعقاب ، موضوع یا ابزار ، طبیعت و اقلیم یا مُرّ فطرت ، روحیات فردی و برنامه‏ ریزی شخصی یا قانون و مقررات الهی ،  واقعی یا جعلی ، موافق قرآن یا مخالف قرآن  ...)

 

11- نگاه قرآن به مکاتب نبوی

 

12- اُفت و خیز

(دو بحث ویژه و حسّاس قرآنی: نظریه ی اُفت ، نظریه ی تلاش)

/ 2 نظر / 84 بازدید
امیرحسین دادگر

با سلام کتاب سترگ شما درباره حجاب در روزگار پیامبر را مشتاقانه خواندم. فارغ از اصل متن، نوع نگاه و بررسی موضوع، نظر مرا راجع به نحوه بررسی متون دینی و استخراج احکام، نقش سالهای خلفای راشدین در شکلگیری فضای دینی و... تغییر داد. مایلم سه موضوع دیگر را نیز به عنوان موضوعاتی که مناسب است مورد توجه شما قرار گیرند و شخصا بسیار مایلم تفسیر شما را از آنها بشنوم، پیشنهاد بدهم: 1) داستان جنگ خیبر و کشتن همه مردان بنی قریضه به فرمان پیامبر 2) احکام خوراکی ها در اسلام، مخصوصا نحوه جمع حلال شدن غذای اهل کتاب، با حرام دانستن همه گوشتهای ذبح نشده 3) حکم خمس، در دوران پیامبر، ائمه و روزگار غیبت تلاش امثال شما را مشوق مومنین و موجب تبلیغ نگاه عقلانی به دین مبین دانسته، برایتان توفیق روزافزون و اجر جزیل از پروردگار مسئلت می کنم.

عنوان همه اینها برای من روشن است الّا «ایّام روزه‏داری در قرآن». موضوع کتاب چیست؟