12- رجمِ سنگسار (rajm-e sangsar)، یعنی چه؟

سنگسار عبارت از قتل متأهّلانِ مرتکب زنا از طریق شلیک سنگ به آنان است. از این کیفر در متون فقهی به رجم تعبیر می‏شود. امّا رجم علاوه بر این معنا همچنین  به معنای اخراج ، تاراندن و حتّی با سنگریزه دنبالِ کسی کردن و او را تحقیرآمیز از حوزه‏ی جغرافیایی و دینیِ محیط خود دور کردن است. مرادم از رجم در عبارت رجمِ سنگسار (که عنوان کتاب جدیدم است) همین معنای دوم است. در این کتاب ،که فعلاً بخش‏های آماده‏ی آن در پُست شماره 11 منتشر گردید، بنا داریم سنگسار را به وسیله‏ی نقدهای درون‏فقهی از جغرافیای فقه اسلامی بتارانیم و حتّی با سنگریزه‏های نوک قلم به دنبالش افتیم تا برای همیشه از محیط اسلامی برانیمش!

گویند اقوام جاهل وقتی پیام فطری پیامبران را برنمی‏تافتند آن‏ها را از محیط خود طرد می‏کردند و با سنگریزه و تحقیرآمیز به دنبال‏شان می‏افتادند و ایشان را از خود دور می‏کردند؛ امّا اینک نوبت انتقام ،البته انتقامی عالِمانه، از آن اقوام جاهل است که با سنگریزه‏های اثرِ قلم به جان سنگسار خون‏آشامی که بعدها وارثان همان اقوام جاهل و ناملایم، با جوسازی به متون حدیثی نفوذ دادند بیفتیم تا به مدد تعالیم راستین الهی و نبوی که توسّط فقها و محقّقان تیزبین ارائه می‏شود سنگسار را رجم نموده و آن را از باورهای‏مان بزداییم و از قلمرو دینی‏مان بتارانیم.

عزیزانی که تا به حال از نقدشان در این رجمِ مقدّس بهره برده و با آن رجمِ سنگسار1 را سامان داده‏ایم از این قرارند:

آیت‏الله رحیم ارباب / آیت‏الله سیّدمصطفی محقّق‏داماد / آیت‏الله سیّدمحمّد موسوی‏بجنوردی / محدّث علی‏اکبر غفّاری / محدّث محمّدباقر بهبودی / حجّةالاسلام دکتر ابوالفضل شکوری / حجّةالاسلام‏والمسلمین عبّاس یزدانی / حجّةالاسلام‏والمسلمین عبدالحمید معصومی‏تهرانی / دکتر امیرحسین خنجی / دکتر صدیقه وسمقی / آیت‏الله سیّدمحمّدجواد موسوی‏غروی / آیت‏الله محمّد صادقی‏تهرانی / آیت‏الله محمّدابراهیم جنّاتی / آیت‏الله عبدالکریم نیّری‏بروجردی / فقیه احمد قابل / شیخ‏محمّد أبوزهرة / الدکتور مصطفی محمود / الدکتور أحمد صبحی‏منصور

همچنین توضیحی در باره‏ی رنگ "رجمِ سنگسار" یعنی رنگ هر یک از این دو جزء وجود دارد که در پُستی دیگر به آن خواهم پرداخت.

/ 0 نظر / 47 بازدید